Služby
Novinky

Nová hvězda optických třídičů

ASM Quasar představuje obrovský skok kupředu v technologii optického třídění. ASM Quasar přináší technologii, která tu dosud chyběla.

Číst více...

Optické barevné třídiče

Novinkou v našem sortimentu jsou špičkové optické barevné třídiče od firmy ASM, které využívají nejmodernější technologie.

Číst více...

Kontrolní testování mořiček osiv

Naše firma byla jako první pověřena Státní rostlinolékařskou správou v Brně kontrolním testováním mechanizačních prostředků na ochranu rostlin. Koncesní listina na tento předmět podnikání byla vystavena 3. 11. 1997.

Provádíme kontrolní testování všech typů kontinuálních i diskontinuálních mořiček osiv dle zákona č. 326/2004 Sb. a vyhlášky MZe ČR č. 334/2004 Sb.


Upozornění:  Dle vyhlášky 384/2011 Sb. (platnost od 15.12.2011) se mění doba platnosti testování                                mořiček na 5 let


Podmínky testování mořiček

Testování dle zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdější změny zákonem č.131/2006 Sb. a vyhlášky MZe ČR č. 384/2011 Sb, kterou se mění vyhláška č.334/2004 Sb.

1. Termín testování po dohodě s uživatelem a na základě písemné objednávky.

2. Osivo (nejlépe pšenice nebo ječmen) připravené nad mořičkou: TZ4-052S - min. 0,2 t                                                                                                                            Rotostat - min. 0,5 t
                                                                                                                         kontinuální mořička - min. 1,5 t

3. Následná technologie (pytlování) musí být v provozu, obsluha strojů přítomna.

4. Vyčištění stroje - připraví zákazník, nebude-li stroj vyčištěn, provede vyčištění testovatel za úhradu (mimo ceny testování).

5. Připravit technickou dokumentaci k nahlédnutí (návod k obsluze, minulé osvědčení, atd.)

6. Připravit k dispozici váhu na převážení osiva : a) technologickou (pytlovací)

                                                                                       b) kontrolní pro min 50 kg (decimálku)

Do kontaktního formuláře uvádějte prosím typ mořičky, výrobní číslo a rok výroby dle výrobního štítku a také pro vás vhodný termín provedení testování.

 

 
Tvorba webových stránek